מכינת אליאל

על המכינה

מכינת אליאל, המכינה לפיתוח מנהיגות ישראליות, המכינה הראשונה מסוגה בישראל לנשים חילוניות ודתיות
לפני שירות, שמה לה למטרה להעצים ולפתח נשים צעירות לתרומה משמעותית בשירות הצבאי והלאומי
בפרט ובחברה בישראל בכלל, מתוך עשייה המבוססת על לימוד והקניית ידע מעמיק ורב-תחומי, הענקת כלים לגיבוש זהות ישראלית-יהודית, מפגש בין מגזרי הלכה למעשה, התנדבות משמעותית בקהילה ולימודי יהדות ורוח מגוונים.

בית המדרש הייחודי של המכינה מפגיש את הלומדות עם תכנים מגוונים. העמקה ועיון במקורות ארון הספרים היהודי, הכרה מעמיקה של החברה הישראלית לצד עיסוק בספרות ושירה, התמודדות עם סוגיות מהעולם הפנימי-האישי. שיטת הלימוד מקנה ללומדת כלים ללימוד עצמי והתבוננות רוחבית בתחומי התוכן השונים.
העבודה הקהילתית והתרומה החברתית היא היישום המעשי של עולם התוכן בבית המדרש, המפגשים עם
אוכלוסיות מגוונות באזורים מאותגרים בונים את חוסנן האישי והזהותי של בנות המכינה ומצמיחים דור של
מנהיגות ערכיות המחויבות לעצמן, לקהילה, לעם ולמדינה.
במכינת אליאל, אנו מאמינים ביכולות של כל צעירה ובכישוריה כאדם. אנו מעניקים ליווי אישי השזור בראיית
הכלל. הרוח המלווה אותנו היא הצמחת נשים המהוות את חוט השדרה של העשייה המשמעותית בטווח
הקרוב בשרות צבאי או הלאומי, ובטווח הרחוק כאזרחיות משפיעות שבעורקיהן זורמים הערכים שהוריש לנו
סרן אליאל בן יהודה ז"ל, לוחם פלס"ר גולני שנפל במלחמת לבנון השנייה בעת חילוץ פצועים. אליאל – אדם ערכי, איש חינוך, אוהב הארץ ומכיר את יושביה. איש שהאמין בטוב האדם ונתן לו סיכוי אמיתי, ועל שמו נקראה המכינה.

השותפים לתכנית: עיריית באר-שבע, משרד הביטחון, בית יציב, כיוונים, איילים, מרכז מצוינות במנהיגות ומעורבות חברתית, משרד החינוך- מנהל חברה ונוער.

תאריכי המיונים למכינה:

26-27.12.13

22-23.1.14