השותפים שלנו

קרן רש"י

קרן רש"י, שהוקמה בשנת 1984, הינה קרן פרטית המפנה את משאביה לסיוע לאוכלוסיות מוחלשות בישראל, תוך התמקדות בדור הצעיר ובאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
במהלך כל שנות פעילותה עובדת הקרן ללא לאות כדי לממש את החזון של ישראל יציבה ומשגשגת, השואבת את כוחה מחברה בה כל פרט יכול לממש את מלוא הפוטנציאל שלו. על מנת לתרגם את החזון הזה למציאות, מתמקדת הקרן באזורי הפריפריה ובשכונות מצוקה, בדגש על עבודה עם ילדים, בני נוער וצעירים – הדור בו תלוי עתידה של המדינה.
[spacer size="5"] טיפוח ופיתוח שותפיות
התוכניות של קרן רש"י עוסקות בשלושה תחומי פעילות שיש ביניהם קשר הדוק: חינוך, רווחה ובריאות, והשפעתן ניכרות בכל חלקי הארץ.
אחד העקרונות המרכזיים במדיניותה של הקרן הוא החשיבות אותה היא מייחסת לטיפוח ופיתוח של שותפויות. תכליתן של שותפויות אלו איננה רק גיוס כספים עבור מטרה מסוימת, אלא שיתוף ידע ועידוד המעורבות של גופים שונים בזירת העשייה החברתית בישראל. הקרן פועלת עם עשרות שותפים, ביניהם ניתן למנות משרדי ממשלה, קרנות אחרות, מגביות ופדרציות יהודיות מרחבי העולם, עמותות שונות, חברות עסקיות וגופים נוספים הרואים עצמם חלק מהעשייה הפילנתרופית בישראל.

עיריית באר שבע

העירייה משרתת את אוכלוסיית באר שבע והסביבה, המונה כ-600,000 אנשים מהמגזר היהודי והמגזר הבדואי.
העיר באר שבע, המהווה עיר מטרופולין, והממתגת את עצמה כבירת ההזדמנויות, חרטה על דגלה את נושא החינוך כדבר המרכזי בו היא מטפלת, בנוסף על כל השירותים העירוניים, אשר התושבים זכאים להם.
עיריית ב"ש הקימה 4 מרכזי מצוינות, שאחד מהם הוא "המרכז למצוינות במדעים" אשר מופעל ע"י בית יציב.
הנהלת בית יציב מורכבת מששה חברים, הנמנים על הנהגת העיר ונציגי ציבור, וכן שבעה חברים מקרן רש"י.

משרד החינוך

משרד החינוך אחראי על התוכניות החינוכיות הפורמאליות במדינת ישראל, ומבצע אותן באמצעות המטה הממוקם בירושלים והמחוזות הפרוסים ברחבי הארץ.
ביצוע התוכניות מבוצע ע"ע הגנים, בתי הספר היסודיים וכן חטיבות הביניים והחטיבה העליונה.
התוכניות מפוקחות ע"י מקפחים כוללים ומקצועיים, אשר מנחים את מנהלי בתי הספר והגננות, וכל זאת בתיאום עם הרשויות המקומיות.
קרן רש"י ובית יציב פועלים באופן הדוק עם משרד החינוך ומפעילים תכניות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות, יחד עם הגורמים המקצועיים במשרד.
בית יציב זכו במכרז להפעלת מכרז מדערום הפועל כבר 15 שנה.
כיום, המכרז מאפשר הפעלת תכניות חינוכיות בדרום ובצפון.