תצפיות כוכבים

היכרות עם שמי הלילה זרועי הכוכבים, קבוצות כוכבים מהמיתולוגיות השונות. תצפית ממוקדת על כוכבי הלכת והירח.

"מאירים את הנגב"

פסטיבל ביוזמת עירית באר שבע שבמסגרתו נחנך פארק נחל באר שבע. במהלך הפסטיל התקיימו פעילויות מגוונות אשר אחת מהן הייתה עמדת התצפיות של מרכז אילן רמון: